User Tools

Site Tools


367031-th-ch-i-th-ch-h-la-gi

Thạch Đài là một xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Thạch Đài có diện tích 10.76 km², dân số năm 1999 là 5689 người,[1] mật độ dân số đạt 528 người/km².

  • Phía Bắc giáp phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh
  • Phía Đông giáp xã Thạch Tân
  • Phía Nam giáp xã Thạch Xuân
  • Phía Tây giáp xã Thạch Lưu.
  • Trước xã Thạch Đài và Thạch Xuân là một gọi là Xuân Đài
  • Khi nước nhà giành được độc lập, xã Nhật Tân (bao gồm Đông Lộ và vùng Đài Tiết) sáp nhập thêm Xuân Đài thành Linh Đài.
  • Năm 1954, Linh Đài được chia thành ba xã là Thạch Linh, Thạch Xuân và Thạch Đài. Riêng xã Thạch Linh năm 1991 đã nhập vào thị xã Hà Tĩnh, sau trở thành phường Thạch Linh của Thành phố Hà Tĩnh.

Có thôn Đông Đài và Tây Đài.

  • Đông Đài: các xóm từ 1-9
  • Tây Đài: các xóm từ 1-11
367031-th-ch-i-th-ch-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)