User Tools

Site Tools


369231-ch-ch-b-ng-philippin-la-gi

Chích bông Philippin (danh pháp hai phần: Orthotomus castaneiceps) là một loài chim chi Chích bông trong họ Chiền chiện[2]. Loài này phân bố ở Philippin. Môi trường sinh sống tự nhiên của nó là rừng đất thấp ẩm ướt nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới hoặc rừng ngập nước cận nhiệt đới và nhiệt đới.

369231-ch-ch-b-ng-philippin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)