User Tools

Site Tools


370931-c-ng-nh-la-gi

Cá ngạnh (danh pháp hai phần: Cranoglanis sinensis) là một loài cá thuộc họ Cá lăng. Loài cá này phân bố ở Trung Quốc và Việt Nam. Tại Việt Nam, loài này phân bố ở hầu hết ở vùng đồng bằng và trung lưu cá sông lớn miền bắc: Hà Nội (sông Hồng, Hưng Yên, Nam định, Thanh Hóa (sông Mã, Nghệ An (sông Lam vùng Con Cuông).

370931-c-ng-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)