User Tools

Site Tools


373631-s-ng-l-p-nh-h-ng-la-gi

"Sông Lấp" là tên gọi theo đặc điểm lịch sử của một con sông, mà vì lý do nào đó đã bị mất đi dòng chảy.

Nói đến "Sông Lấp", có thể là:

  • Sông Vị Hoàng, tỉnh Nam Định - con sông bị phù sa lắng đọng, bồi lấp;
  • sông Lấp ở Hải Phòng, vốn là nhánh nhỏ của dòng sông Cấm ăn thông tới sông đào Tam Bạc, con sông đào có từ năm 1886. Năm 1925, một phần sông được lấp từ cổng Cảng Hải Phòng đến đoạn Nhà triển lãm thành phố. Năm 1985 đoạn sông còn lại được cải tạo thành hồ Tam Bạc.[1]
373631-s-ng-l-p-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)