User Tools

Site Tools


373731-c-c-c-l-o-la-gi

Cá cóc Lào, tên khoa học Paramesotriton laoensis, là một loài kỳ giông thuộc họ Kỳ giông. Loài này chỉ có ở đặc khu Saysomboun và huyện Phoukhout ở tỉnh Xiengkhuang, Lào.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là vùng cây bụi khô khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và sông ngòi.

Đôi khi loài này được xếp vào chi riêng với tên Laotriton laoensis.[3]

  • Dubois & Raffaëlli, 2009: A new ergotaxonomy of the family Salamandridae Goldfuss, 1820 (Amphibia, Urodela). Alytes, vol. 26, tr. 1-85.
  • Stuart & Papenfuss, 2002: A new salamander of the genus Paramesotriton (Caudata: Salamandridae) from Laos. Journal of Herpetology, vol. 36, tr. 145-148.
  • van Dijk, P.P. & Stuart, B. 2004. Paramesotriton laoensis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 20 tháng 7 năm 2007.
373731-c-c-c-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)