User Tools

Site Tools


374331-chi-c-ng-nh-la-gi

Chi Cá ngạnh (danh pháp khoa học: Cranoglanis) là một chi cá trong họ Cá ngạnh (Cranoglanididae).

Cranoglanis bouderius (cá ngạnh) đầu tiên đã được John Richardson mô tả như là Bagrus bouderius vào năm 1846, dựa trên một bức tranh màu nước Trung Hoa.[1] Wilhelm Peters sau đó đã mô tả chi Cranoglanis cùng với một loài mới, Cranoglanis sinensis. Otto Koller (1926) đã mô tả một loài mới, Pseudotropichthys multiradiatus. George Myers (1931) coi Pseudotropichthys là đồng nghĩa với Cranoglanis, cũng như mô tả họ Cranoglanididae. Jayaram (1955) coi C. multiradiatusC. sinensis là đồng nghĩa của C. bouderius. Gần đây hơn, C. bouderiusC. multiradiatus đã được xử lý làm các loài riêng biệt.[1]C. henrici, mô tả bởi Léon Vaillant năm 1893, thường bị bỏ qua, nhưng là một loài hợp lệ.[1]

Năm 2005, Cranoglanis đã được một số tác giả coi là chi đơn loài, với C. bouderius là loài hợp lệ duy nhất.[2]

Cranoglanididae có quan hệ họ hàng gần với họ cá da trơn ở Bắc Mỹ là Ictaluridae. Chúng là hai họ chị em trong siêu họ Ictaluroidea.[3]

Hiện có năm loài được công nhận trong chi này:[4]

Những con cá này được tìm thấy trong sông nước ngọt lớn ở Trung Quốc và Việt Nam.[5]

  1. ^ a ă â Ng, Heok Hee; Kottelat, Maurice. “Cranoglanis henrici (Vaillant, 1893), a valid species of cranoglanidid catfish from Indochina (Teleostei, Cranoglanididae)” (PDF). Zoosystema 22 (4): 847–852. 
  2. ^ Ferraris, Carl J., Jr. (2007). “Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types” (PDF). Zootaxa 1418: 1–628. 
  3. ^ Sullivan, JP; Lundberg JG; Hardman M (2006). “A phylogenetic analysis of the major groups of catfishes (Teleostei: Siluriformes) using rag1 and rag2 nuclear gene sequences”. Mol Phylogenet Evol. 41 (3): 636–62. PMID 16876440. doi:10.1016/j.ympev.2006.05.044. 
  4. ^ Chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. (2011). Các loài trong Cranoglanis trên FishBase. Phiên bản tháng December năm 2011.
  5. ^ Nelson, Joseph S. (2006). Fishes of the World. John Wiley & Sons, Inc. ISBN 0-471-25031-7. 
374331-chi-c-ng-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)