User Tools

Site Tools


376731-chim-m-o-b-t-r-n-ch-n-en-la-gi

Chim mào bắt rắn chân đen (danh pháp hai phần: Chunga burmeisteri) là một loài chim trong họ Cariamidae.[1]. Chúng là các loài chim sinh sống trên đất liền và chủ yếu là đi lại trên mặt đất hơn là bay (mặc dù chúng có thể bay một quãng ngắn). Chúng có chân, cổ và đuôi dài nhưng các cánh ngắn, phản ánh đúng cung cánh sống của chúng. Các loài chim này có bộ lông nâu với mỏ ngắn và mào thẳng đứng. Môi trường sinh sống là các vùng đồng cỏ khô và thoáng đãng. Thức ăn của chúng là các loài côn trùng, rắn và thằn lằn.

Chim mào bắt rắn chân đen được tìm thấy tại Argentina, Bolivia, vàParaguay. Loài này làm tổ trên cây và cũng đẻ hai trứng.

Loài chim mào này có vuốt thứ hai có thể duỗi thẳng mà chúng có thể nhấc lên khỏi mặt đất. Mặc dù nó tương tự như vuốt hình liềm của một chi khủng long là Velociraptor (tốc long hay linh đạo long) và các họ hàng gần của nó, nhưng các vuốt của chim mào không đủ cong để có thể coi là một loại vũ khí thật sự.

376731-chim-m-o-b-t-r-n-ch-n-en-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)