User Tools

Site Tools


377531-asemesthes-decoratus-la-gi

Asemesthes decoratus là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Asemesthes. Asemesthes decoratus được William Frederick Purcell miêu tả năm 1908.

377531-asemesthes-decoratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)