User Tools

Site Tools


377831-arnulf-schr-der-la-gi

Arnulf Schröder (13 tháng 6 năm 1903 – 22 tháng 12 năm 1960, đều tại München) là một diễn viên và đạo diễn người Đức. Ông từng học tại Oberrealschule với Claire Bauroff. Trong sự nghiệp của mình, ông làm việc ở cabaret thuộc Berlin.

  • Water for Canitoga (1939)
  • Chân dung tự truyện (trong tiếng Đức)
  • Arnulf Schröder tại Internet Movie Database
377831-arnulf-schr-der-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)