User Tools

Site Tools


380731-ti-ng-occitan-la-gi

Tiếng Occitan là một ngôn ngữ Romance được nói ở Occitania, tức là gồm miền Nam nước Pháp, thung lũng Occitan của Ý, Monaco và thung lũng Aran của Tây Ban Nha. Nó cũng được nói ở vùng Guardia Piemontese (Calabria, Italia). Nó là một trong số các ngôn ngữ chính thức tại Catalonia).[2]. Tiếng Occitan hiện đại có quan hệ tương đối gần gũi với tiếng Catalan[3]. Cách dùng các ngôn ngữ này ở giai đoạn đầu thời trung cổ cho thấy chúng có thể được coi là dạng biến thể của cùng một ngôn ngữ. Thuật ngữ Provençal thường được sử dụng để chỉ tiếng Occitan[4].

Khu vực mà tiếng Occitan được dùng phổ biến trong lịch sử là nơi sinh sống của 14 triệu người. Tiếng Occitan có thể được coi là ngôn ngữ mẹ đẻ của 1,5 triệu người [5] tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Monaco. Tại Monaco, tiếng Occitan cùng tồn tại với tiếng Monégasque Ligure, một ngôn ngữ bản địa khác[6].

 • Tiếng địa phương Ôvecnhơ
 • Tiếng địa phương Gaxcônhơ
 • Tiếng địa phương Lăngghơđốc
 • Tiếng địa phương Limousin
 • Tiếng địa phương Prôvăngxơ
 • Tiếng địa phương Vivaro-Alpin
 1. ^ Gencat.net
 2. ^ As stated in its Statute of Autonomy approved. See Article 6.5 in the Parlament-cat.net , text of the 2006 Statute of Catalonia (PDF)
 3. ^ Smith and Bergin, Old Provençal Primer, p. 9
 4. ^ Dalby, Andrew (1998). “Occitan”. Dictionary of Languages (ấn bản 1). Bloomsbury Publishing plc. tr. 468. ISBN 0-7475-3117-X. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2006. 
 5. ^ Orbilat.com
 6. ^ Bec Pierre (1995) La langue occitane, coll. Que sais-je? n° 1059, Paris: Presses Universitaires de France. Arveiller Raymond (1967) Étude sur le parler de Monaco, Monaco: Comité National des Traditions Monégasques, p. ix.
380731-ti-ng-occitan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)