User Tools

Site Tools


383131-asemesthes-hertigi-la-gi

Asemesthes hertigi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Asemesthes. Asemesthes hertigi được miêu tả năm 1933 bởi Lessert.

383131-asemesthes-hertigi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)