User Tools

Site Tools


384731-pagodroma-nivea-la-gi

Hải âu pêtren tuyết (danh pháp hai phần: (Pagodroma nivea) là một loài hải âu. Loài này nắm giữ kỷ lục phương Nam là loài Pagodroma nivea (tên tiếng Anh: hải âu pêtren tuyết) khi có thể sinh sản ở khu vực lấn sâu tới 440 kilômét trong châu Nam Cực[3].

Có hai phân loài,

  1. ^ a ă â BirdLife International (2009)
  2. ^ Brands, S. (2008)
  3. ^ Brooke, Michael (2004). Albatrosses And Petrels Across The World. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-850125-0. 
  4. ^ a ă Clements, James (2007)
384731-pagodroma-nivea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)