User Tools

Site Tools


384831-asemesthes-kunenensis-la-gi

Asemesthes kunenensis là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Asemesthes. Asemesthes kunenensis được George Newbold Lawrence miêu tả năm 1927.

384831-asemesthes-kunenensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)