User Tools

Site Tools


385131-george-hilaro-barlow-b-c-s-la-gi

George Hilaro Barlow (1806–1866) là bác sĩ y học, Thành viên trường Cao đẳng Y học Hoàng gia. Ông là nhà biên tập đầu tiên của Guy's Hospital Reports và là tác giả của nguyên lý A Manual of the Practice of Medicine.

  • "On diseases arising from the defective expansion of the lungs in early youth" London Medical Gazette (1844) Vol. 30, pp. 705–12,785-90
  • A Manual of the Practice of Medicine (1856) London:John Churchill, Philadelphia:Blanchard & Lea
  • Barlow's biography indexed at Munk's Roll
385131-george-hilaro-barlow-b-c-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)