User Tools

Site Tools


386431-spea-hammondii-la-gi

Spea hammondii là một loài cóc có da khá mượt thuộc họ Scaphiopodidae. Con trưởng thành có thân dài 3,8-7,5 cm. Loài này phân bố khắp thung lũng trung bộ của tiểu bang California cũng như bờ biển nam San Jose và một vài nơi ở sa mạc. Nó thích đất cỏ, cây bụi và chaparral tại chỗ nhưng cũng hiện diện ở rừng sồi. Chất tiết ở da của nó ít hơn các loài cóc khác và có mùi bơ lạc và có thể gây hắt xì hơi [1]. Tên gọi chi tiết của nó, hammondi, để vinh danh nhà tự nhiên General William Alexander Hammond, M.D.

  1. ^ Conant, Roger. 1975. A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern and Central North America. Houghton Mifflin. Boston.
  • Santos-Barrera et al. (2004). Spea hammondii. Sách đỏ 2006. IUCN 2006. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2006. Database entry includes a range map and justification for why this species is near threatened
  • This article is based on a description from "A Field Guide to the Reptiles and Amphibians of Coastal Southern California", Robert N. Fisher and Ted J. Case, USGS, http://www.werc.usgs.gov/fieldguide/scha.htm.
386431-spea-hammondii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)