User Tools

Site Tools


387231-nh-th-ch-nh-t-a-milano-la-gi

Nhà thờ chính tòa Milano (tiếng Ý: Duomo di Milano; phương ngữ Milano: Domm de Milan) là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Milano, tọa lạc ở thành phố Milano, Lombardia, miền bắc nước Ý. Phải mất 5 thế kỷ để xấy dựng đại thánh đường theo phong cách gô tích này và hiện là nhà thờ Công giáo Rôma lớn thứ tư trên thế giới.[1]

Bố cục quy hoạch của thành phố Milano đều lấy trung tâm là nhà thờ này, với đường phố xuất phát từ nó hoặc chạy quanh nó. Nhà thờ chính tòa mới của Saint Ambrose đã được xây dựng trên khu vực này vào đầu thế kỷ thứ 5, tiếp giáp với một nhà thờ được thêm vào trong 836. Khi một đám cháy làm hỏng cả hai tòa nhà trong năm 1075, các tòa nhà này sau đó đã được xây dựng lại như nhà thờ hiện nay.

  1. ^ “Duomo”. Frommer's. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2009. 
387231-nh-th-ch-nh-t-a-milano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)