User Tools

Site Tools


389431-h-c-vi-n-m-nh-c-trung-qu-c-la-gi

Nhạc viện Trung Quốc (tiếng Hoa: 中国音乐学院 (Trung Quốc âm nhạc học viện) là một trường âm nhạc ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Trường được thành lập năm 1964. Bắc Kinh cũng có một nhạc viện khác là Học viện âm nhạc trung ương. Nhạc viện Trung Quốc chủ yếu dạy nhạc cổ truyền Trung Hoa và các nhạc cụ cổ truyền Trung Hoa thì Nhạc viện trung ướng tập trung vào nhạc cổ điển phương Tây.

  • Wesite chính thức của Nhạc viện Trung Quốc
  • Học viện âm nhạc trung ương
389431-h-c-vi-n-m-nh-c-trung-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)