User Tools

Site Tools


389631-b-c-ph-t-1926-1928-la-gi

Bắc phạt (tiếng Trung: 北伐; bính âm: běi fá) là một chiến dịch quân sự được lãnh đạo bởi Trung Quốc Quốc Dân Đảng (QDĐ) từ năm 1926 đến 1928. Mục đích chính của nó là thống nhất Trung Quốc dưới ngọn cờ Quốc Dân Đảng bằng cách tiêu diệt quyền lực của các quân phiệt địa phương. Điều này đã dẫn đến sự kết thúc của chính phủ Bắc Dương và tái hợp Trung Quốc năm 1928.

Bắc phạt còn được biết đến như là cuộc Hành quân Phương bắc đã khởi đầu tại căn cứ quyền lực của QDĐ ở tỉnh Quảng Đông. Năm 1925, phong trào Ngũ Tạp (phong trào ngày 30 tháng 5) đã thông báo các kế hoạch tấn công và phản kháng chống lại chủ nghĩa đế quốc phương Tây và chế độ quân phiệt của nó ở Trung Quốc. Cuộc hợp tác Quốc-Cộng giữa QDĐ và Cộng sản đảng (CSĐ) đã bị ngờ vực sau sự kiện Trung Sơn hạm vào tháng 3 năm 1926 và các vụ việc diễn ra sau đó trong một nỗ lực đưa Tưởng Giới Thạch lên nắm quyền chỉ huy tối cao của quân đội QDĐ. Mặc dù nghi ngờ chính sách liên minh với Liên Xô và CSĐ của Tôn Trung Sơn, Tưởng vẫn cần đến sự hỗ trợ từ phía Liên Xô và chưa thể phá bỏ liên minh ngay lúc đó

Tưởng Giới Thạch, Tổng tư lệnh Quân đội Cách mạng Quốc gia nổi lên sau cuộc Bắc phạt với vai trò là nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Các lãnh đạo quân sự có tiếng và các binh sĩ tinh nhuệ khi đó được đào tạo tại trường quân sự Hoàng Phố do Tôn Trung Sơn sáng lập năm 1924. Trường tiếp nhận tất cả mọi thành phần không phân biệt đảng phái chính trị. Thành công của cuộc Bắc phạt phải kể đến đóng góp của sự hợp tác quân sự giữa QDĐ và CSĐ. Điều này cũng đã được Liên Xô cổ vũ mạnh mẽ vì khi đó Liên Xô mong muốn một Trung Quốc thống nhất.

389631-b-c-ph-t-1926-1928-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)