User Tools

Site Tools


394431-minh-n-ng-la-gi

Minh Nông[2] là một phường thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Nơi đây được gắn chặt với thời đại sơ khai của đất nước, khi Vua Hùng dạy dân cấy lúa.

Phường Minh Nông nằm ở phía Tây nam thành phố Việt Trì và nơi đây có tuyến quốc lộ 32 chạy qua địa bàn khoảng 3 km nối liền với các phường, xã: Tiên Cát, Minh Phương, Gia Cẩm và Thụy Vân.

Phương Minh Nông có diện tích 5,89 km², dân số thường trú năm 2010 là 8326 người, mật độ dân số đạt 1413 người/km².

394431-minh-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)