User Tools

Site Tools


395031-c-t-x-m-la-gi

Cắt xám (danh pháp hai phần: Falco hypoleucos) là một loài chim lá thuộc chi Cắt trong họ Cắt (Falconidae).[1] Chúng là một loài đặc hữu của Úc, thường được giới hạn trong nội địa khô cằn.

Loài này phân bố ở Úc. Chủ yếu có phần trên màu xám và phần dưới màu trắng; sẫm màu hơn trên mũi của lông cánh, da mốc mỏ màu vàng. Cơ thể chiều dài 30–45 cm, sải cánh dài 85–95 cm, trọng lượng 350-600 g. Con mái lớn hơn.

395031-c-t-x-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)