User Tools

Site Tools


396231-paramesotriton-la-gi

Paramesotriton
Hong Kong Newt 1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Caudata
Họ (familia) Salamandridae
Chi (genus) Paramesotriton
Chang, 1935

Paramesotriton là một chi động vật lưỡng cư trong họ Salamandridae, thuộc bộ Caudata. Chi này có 7 loài và 43% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

    • Paramesotriton caudopunctatus: Cá cóc đuôi đốm
    • Paramesotriton chinensis: Cá cóc Trung Hoa
    • Paramesotriton deloustali: Cá cóc Tam Đảo
    • Paramesotriton fuzhongensis: Cá cóc Phú Chung
    • Paramesotriton guanxiensis: Cá cóc Quảng Tây
    • Paramesotriton hongkongensis: Cá cóc Hồng Kông
    • Paramesotriton laoensis: Cá cóc Lào
 1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
396231-paramesotriton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)