User Tools

Site Tools


396731-allomicythus-kamurai-la-gi

Allomicythus kamurai là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Allomicythus. Allomicythus kamurai được Hirotsugo Ono miêu tả năm 2009.

396731-allomicythus-kamurai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)