User Tools

Site Tools


397931-v-n-ph-la-gi

Vân Phú[3] là một phường thuộc nằm ở phía bắc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, phía bắc giáp xã Kim Đức, Phượng Lâu, phía đông giáp phường Nông Trang, Dữu Lâu, Vân Cơ, phía nam giáp phường Minh Phương, xã Thụy Vân, Thanh Đình, phía tây giáp xã Chu Hóa, Hy Cương.

Phường Vân Phú có diện tích 9,23 km², dân số thường trú năm 2015 là 14044 người,[1] mật độ dân số đạt 1524 người/km².

397931-v-n-ph-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)