User Tools

Site Tools


400231-allozelotes-dianshi-la-gi

Allozelotes dianshi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Allozelotes. Allozelotes dianshi được miêu tả năm 1998 bởi Yin & Peng.

400231-allozelotes-dianshi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)