User Tools

Site Tools


403731-asemesthes-purcelli-la-gi

Asemesthes purcelli là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Asemesthes. Asemesthes purcelli được Richard William Ethelbert Tucker miêu tả năm 1923.

403731-asemesthes-purcelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)