User Tools

Site Tools


405231-allozelotes-songi-la-gi

Allozelotes songi là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Allozelotes. Allozelotes songi được Zhongjian Yang miêu tả năm 2009.

405231-allozelotes-songi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)