User Tools

Site Tools


406431-c-c-cu-c-chi-n-tranh-li-n-quan-n-vi-t-nam-la-gi

Xung đột Nhà Nguyễn Đối phương Kết quả Nổi dậy ở Đá Vách thời Nguyễn
(1803 - 1885) Việt Nam, sau là Đại Nam thời Nhà Nguyễn Dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi loạn Cao Miên
(1811 - 1812) Việt Nam thời Nhà Nguyễn
Flag of Cambodia (pre-1863).svg Cao Miên thời Ang Chan II Flag of Thailand (1782).svg Xiêm La thời Nhà Chakri
Flag of Cambodia (pre-1863).svg Lực lượng Ang Snguon Cao Miên chiến thắng
 • Ang Chan II giữ được ngôi vị
 • Cao Miên suy yếu và lệ thuộc vào Việt Nam
Nổi dậy Phan Bá Vành
(1821 - 1827) Việt Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Phan Bá Vành Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi loạn Viêng Chăn
(1826 - 1828) Flag of the Kingdom of Vientiane (1707–1828).svg Viêng Chăn
Flag of the Kingdom of Champasak (1713-1947).svg Champasak
Việt Nam thời Nhà Nguyễn Flag of Thailand (1817).svg Xiêm La thời Nhà Chakri Viêng Chăn thất bại
 • Xiêm La kiểm soát Viêng Chăn
Nổi dậy Lê Duy Lương
(1832 - 1837) Việt Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Lê Duy Lương Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi dậy Lê Văn Khôi
(1833 - 1835) Việt Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Lê Văn Khôi Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Chiến tranh Việt Nam-Xiêm La
(1833 - 1834) Việt Nam thời Nhà Nguyễn Flag of Thailand (1817).svg Xiêm La thời Nhà Chakri Chiến thắng
 • Xiêm La xin giảng hòa
Nổi dậy Nông Văn Vân
(1833 - 1835) Việt Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Nông Văn Vân Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi dậy Ba Nhàn - Tiền Bột
(1833 - 1843) Việt Nam, sau là Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Ba Nhàn và Tiền Bột Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi dậy Hà Tiên
(1840) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Ba Nhàn và Tiền Bột Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi dậy Ba Xuyên
(1841) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Khmer ở Hà Tiên Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi dậy Thất Sơn
(1841) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Khmer ở Thất Sơn Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi dậy Lâm Sâm
(1841) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Lâm Sâm Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Chiến tranh Đại Nam-Xiêm La
(1841 - 1845) Đại Nam thời Nhà Nguyễn
Flag of Cambodia (pre-1863).svg Lực lượng Ang Mey Flag of Thailand (1817).svg Xiêm La thời Nhà Chakri
Flag of Cambodia (pre-1863).svg Lực lượng Ang Duong và Ang Em Bất phân thắng bại
 • Ký kết hòa ước
 • Cao Miên phải thần phục cả Đại Nam và Xiêm La
Tiểu trừ Hải tặc Tàu Ô
(1849) Đại Nam thời Nhà Nguyễn
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg Nhà Thanh
Flag of the United Kingdom.svg Vương quốc Anh Flag of Shap Ng-tsai.jpg Hải tặc Tàu Ô Chiến thắng
 • Các tàu chiến hải tặc bị đánh tan
Nổi dậy Cao Bá Quát
(1854 - 1856) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Cao Bá Quát Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Chiến dịch Nam Kỳ
(1858 - 1862) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Flag of France.svg Đế chế Pháp
Flag of Spain (1785–1873, 1875–1931).svg Vương quốc Tây Ban Nha Thất bại
 • Hòa ước Nhâm Tuất 1862
 • Nam Kỳ trở thành thuộc địa của Pháp
Nổi dậy Tạ Văn Phụng
(1861 - 1865) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Tạ Văn Phụng Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Nổi dậy Cai Vàng
(1862 - 1865) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Cai Vàng Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Tiểu trừ giặc Khách ở Bắc Kỳ
(1865 - 1875) Đại Nam thời Nhà Nguyễn
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg Nhà Thanh
Black Flag Army Flag.jpg Quân Cờ Đen (từ 1870) Black Flag Army Flag.jpg Quân Cờ Đen (đến 1870)
Quân Cờ Vàng
Quân Cờ Trắng Chiến thắng
 • Quân Cờ Đen theo hàng Nhà Nguyễn
 • Quân Cờ Trắng và Quân Cờ Vàng bị tiêu diệt
Nổi dậy Đoàn Hữu Trưng
(1866) Đại Nam thời Nhà Nguyễn Lực lượng Đoàn Hữu Trưng Chiến thắng
 • Nổi dậy bị đánh dẹp
Biến cố Bắc Kỳ
(1873) Đại Nam thời Nhà Nguyễn
Black Flag Army Flag.jpg Quân Cờ Đen Flag of France.svg Cộng hòa Pháp Bất phân thắng bại
 • Hòa ước Giáp Tuất 1874
 • Quân Pháp rút khỏi Bắc Kỳ
Chiến dịch Bắc Kỳ
(1883 - 1886) Đại Nam thời Nhà Nguyễn
Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg Nhà Thanh
Black Flag Army Flag.jpg Quân Cờ Đen Flag of France.svg Cộng hòa Pháp Thất bại
 • Hòa ước Quý Mùi 1883 và Hòa ước Giáp Thân 1884
 • Bắc Kỳ và Trung Kỳ trở thành xứ bảo hộ của Pháp
 • Nhà Nguyễn trở thành chế độ bù nhìn
406431-c-c-cu-c-chi-n-tranh-li-n-quan-n-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)