User Tools

Site Tools


407231-chim-c-nh-c-t-ho-ng-gia-la-gi

Chim cánh cụt hoàng gia (danh pháp hai phần: Eudyptes schlegeli) là một loài chim trong họ Spheniscidae.[2]. Chúng là loài chim cánh cụt có thể được tìm thấy trên các đảo cận Nam Cực trong khu vực Úc (Macquarie đảo và các đảo lân cận). Đây là một trong những loài chim cánh cụt có mào. Không có sự phân biệt giữa các phân loài trên tán Penguin, nhưng không nên nhầm lẫn với tên tương tự chim cánh cụt vua hoặc chim cánh cụt hoàng đế. Phân loại của IUCN xếp loại chim cánh cụt Hoàng gia vào nhóm loài dễ thương tổn. Tên khoa học kỷ niệm các nhà động vật học người Đức Hermann Schlegel.

Có một số tranh cãi về liệu các chú chim cánh cụt Hoàng gia là một phân loài của chim cánh cụt Macaroni. Người ta đã biết đến các cá thể hai nhóm giao phối với nhau, mặc dù điều này là tương đối hiếm. Thực tế, các loài chim cánh cụt khác đã được biết đến để tạo thành hỗn hợp các loài cặp trong tự nhiên..

Bản mẫu:Sơ khai chim cánh cụt

407231-chim-c-nh-c-t-ho-ng-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)