User Tools

Site Tools


410431-amazoromus-cristus-la-gi

Amazoromus cristus là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Amazoromus. Amazoromus cristus được miêu tả năm 1990 bởi Norman I. Platnick & Höfer.

410431-amazoromus-cristus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)