User Tools

Site Tools


411531-ph-c-h-u-c-n-giu-c-la-gi

Phước Hậu là một xã của huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Việt Nam.

Theo số liệu năm 2008, xã Phước Hậu có diện tích: 11,857 km², dân số: 8.833 người[1].

Theo thống kê năm 1999, xã Phước Hậu có dân số năm 1999 là 9212 người[2] mật độ dân số đạt 983 người/km².

Xã Phước Hậu gồm: 4 ấp (ấp Long Giêng, ấp Long Khánh, ấp Trong, ấp Ngoài)

Xã Phước Hậu nằm ở phía Tây Bắc huyện Cần Giuộc[1]:

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cần Giuộc

411531-ph-c-h-u-c-n-giu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)