User Tools

Site Tools


414631-washington-la-gi

Washington (phát âm tiếng Anh: /ˈwɑːʃɪŋtən/ ) thường dùng cho George Washington nhưng cũng có hai người nổi tiếng khác có tên Washington:

Washington cũng là tên của nhiều nơi, phần nhiều thuộc về Hoa Kỳ và Anh. Ở nước Mỹ, Washington có thể là:

 • Tiểu bang Washington ở miền Tây Bắc cạnh Thái Bình Dương;
 • một trong 31 quận có tên Washington;
 • một trong những huyện có tên Washington;
 • một trong vài núi có tên Washington;
 • một số trường đại học, bao gồm:
 • Washington, D.C., thành phố thủ đô ở Đặc khu Columbia, và nhiều thành phố khác ở nước Mỹ:
  • Washington, Arkansas
  • Washington, Connecticut
  • Washington, Georgia
  • Washington, Illinois
  • Washington, Indiana
  • Washington, Iowa
  • Washington, Kansas
  • Washington, Louisiana
  • Washington, Maine
  • Washington, Massachusetts
  • Washington, Missouri
  • Washington, Nebraska
  • Washington, New Hampshire
  • Washington, New Jersey
  • Washington, New York
  • Washington, Bắc Carolina
  • Washington Court House, Ohio (trước đây tên chính thức là "Thành phố Washington")
  • Old Washington, Ohio (trước đây tên là "Washington")
  • Washington, Oklahoma
  • Washington, Pennsylvania
  • Washington, Utah
  • Washington, Vermont
  • Washington, Virginia
  • Washington, Tây Virginia
  • Washington, Wisconsin

Những nơi tại Anh có tên Washington bao gồm:

Teraina, một đảo thuộc về Kiribati, được gọi là đảo Washington do người thăm dò Mỹ mà tìm ra nó.

414631-washington-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)