User Tools

Site Tools


416031-paeonia-emodi-la-gi

Paeonia emodi là một loài thực vật trong chi Thược dược, họ Mẫu đơn. Loài này có nguồn gốc Himalaya. Đây là một loại dượcc rất phổ biến ở Ấn Độ và Pakistan. Hoa mẫu đơn của dãy Himalaya là một thân thảo, cao lâu năm 50–70 cm, rễ củ màu đỏ.

Cuống lá thấp hơn là dài 5–8 cm, lá trên 2–3 cm.

416031-paeonia-emodi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)