User Tools

Site Tools


416131-l-h-i-hoa-la-gi

Lễ hội hoa là một dạng sự kiện được tổ chức quy mô, thường được tổ chức nhằm tôn vinh những người, địa phương trồng hoa, hoặc loài hoa biểu tượng cho một địa danh nào đó.

  • Festival Hoa Đà Lạt là một sự kiện lễ hội được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, Việt Nam
  • Lễ hội hoa ban, là một lễ hội của người đồng bào dân tộc Thái, Tây Bắc, Việt Nam
  • Lễ hội Hoa hồng Portland, là một lễ hội vào tháng sáu hàng năm tại Portland, Oregon, Hoa Kỳ
  • Lễ hội hoa Hà Nội là một lễ hội của người dân thủ đô Hà Nội, Việt Nam
  • Lễ hội hoa anh đào, thường tổ chức trong tuần lễ văn hóa -du lịch Nhật Bản - Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam
  • Lễ hội dâng hoa măng là một lễ hội của đồng bào dân tộc người La Ha (Việt Nam)
  • Lễ hội hoa đăng Thái Lan, tiếng Thái là "Loy Krathong"
416131-l-h-i-hoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)