User Tools

Site Tools


416331-t-n-t-p-c-n-giu-c-la-gi

Xã Tân Tập là một xã thuộc Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. Xã gồm: 7 ấp (ấp Tân Đại, ấp Tân Thành, ấp Tân Hòa, ấp Tân Chánh, ấp Tân Đông, ấp Tân Quý, ấp Vĩnh Hòa),với diện tích: 15,002 km², dân số: 1.363 người[1].

Xã Tân Tập nằm ở phía Đông Nam huyện Cần Giuộc[2]:

416331-t-n-t-p-c-n-giu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)