User Tools

Site Tools


416831-amusia-murina-la-gi

Amusia murina là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Amusia. Amusia murina được miêu tả năm 1910 bởi Tullgren.

416831-amusia-murina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)