User Tools

Site Tools


417831-chim-s-u-m-o-l-a-la-gi

Chim sâu mào lửa (danh pháp hai phần: Dicaeum anthonyi) là một loài chim thuộc họ Chim sâu. Đây là loài đặc hữu Philipin. Nó sinh sống ở rừng núi cao ẩm nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nó đang trở nên hiếm do mất nơi sống.

417831-chim-s-u-m-o-l-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)