User Tools

Site Tools


419331-periegopidae-la-gi

Periegopidae là một họ nhện. Họ này gồm có 1 chi và 2 loài. Periegops từ lâu đã được xem là thành viên của Sicariidae hoặc Segestriidae cho đến khi Raymond Forster nâng thành họ năm 1995.

Periegops có 6 mắt không giống như các loài nhện khác có 8 mắt. Con trưởng thành P. suteri dài khoảng 8 mm.

Periegops Simon, 1893

  1. ^ Forster, R. R. (1995). The Australian spider family Periegopidae Simon, 1893 (Araneae: Sicarioidea). Records of the Western Australian Museum Supplement 52: 91–105.
419331-periegopidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)