User Tools

Site Tools


419831-anagraphis-incerta-la-gi

Anagraphis incerta là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anagraphis. Anagraphis incerta được Ludovico di Caporiacco miêu tả năm 1941.

419831-anagraphis-incerta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)