User Tools

Site Tools


419931-australoechemus-oecobiophilus-la-gi

Australoechemus oecobiophilus là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Australoechemus. Australoechemus oecobiophilus được miêu tả năm 1994 bởi Karl Patterson Schmidt & Piepho.

419931-australoechemus-oecobiophilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)