User Tools

Site Tools


420031-axit-aristolochic-la-gi

Axit aristolochic I
Aristolochic acid.png
Danh pháp IUPAC Axit 8-methoxy-6-nitrophenanthro[3,4-d][1,3]dioxole-5-carboxylic
Tên khác Axit aristinic, Aristolochia yellow, Axit aristolochic A, Aristolochin, Aristolochine, Descresept, Tardolyt, TR 1736
Nhận dạng
Số CAS 313-67-7
PubChem 2236
KEGG C08469
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Khối lượng mol 341.27684 g/mol
Khối lượng riêng 1.571g/cm3
Điểm nóng chảy 260 - 265 °C
Điểm sôi 615.5 °C @760mmHg
Độ hòa tan trong nước Ran nhẹ trong nước
Các nguy hiểm
Điểm bắt lửa 326 °C
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Axit aristolochic là nhóm các chất gây ung thư, đột biến gen và gây hại đến thận, thường gặp trong các loài thực vật thuộc họ Mộc hương nam, gồm các chi AristolochiaAsarum là những loài thường dùng trong đông y.[1][2] Axit aristolochic I là hợp chất thông dụng nhất trong nhóm này, và thường gặp trong hầu hết các loài của chi Aristolochia.[3] Các axit aristolochic thường đi kèm với các aristolactam.[4]

Axit aristolochic tan nhẹ trong nước, nhiệt độ nóng chảy từ 281 đến 286 ⁰C[5] và có vị đắng.[6]

  1. ^ Heinrich M, Chan J, Wanke S, Neinhuis C, Simmonds MS (tháng 8 năm 2009). “Local uses of Aristolochia species and content of nephrotoxic aristolochic acid 1 and 2--a global assessment based on bibliographic sources”. J Ethnopharmacol 125 (1): 108–44. PMID 19505558. doi:10.1016/j.jep.2009.05.028. 
  2. ^ Nolin, Thomas D. & Himmelfarb, Jonathan (2010). “Mechanisms of drug-induced nephrotoxicity”. Trong Uetrecht, Jack. Adverse Drug Reactions. Springer. tr. 123. ISBN 978-3-642-00662-3. 
  3. ^ Wu, Tian-Shung và đồng nghiệp (2005). “Chemical constituents and pharmacology of Aristolochia species”. Trong Rahman, Atta-ur. Studies in Natural Products Chemistry: Bioactive Natural Products (Part L). Gulf Professional Publishing. tr. 863. ISBN 978-0-444-52171-2. 
  4. ^ Wink, Michael & Schimmer, Oskar (1999). “Modes of action of defensive secondary metabolites”. Trong Wink, Michael. Functions of plant secondary metabolites and their exploitation in biotechnology. CRC Press. tr. 75. ISBN 978-0-8493-4086-4. 
  5. ^ Barceloux, Donald G. (2008). “Aristolochic acid and Chinese Herb nephropathy”. Medical toxicology of natural substances: foods, fungi, medicinal herbs, plants, and venomous animals. John Wiley & Sons. tr. 384. ISBN 978-0-471-72761-3. 
  6. ^ Offermanns, S. & Amara, Susan G. biên tập (2006). Reviews of physiology, biochemistry and pharmacology, Volume 154. Birkhäuser. tr. 56. ISBN 978-3-540-30384-8. 
  • Aronson, J.K. (2008). “Aristolochicae”. Meyler's side effects of herbal medicines. Elsevier. tr. 55. ISBN 978-0-444-53269-5. 
  • Lai M., 2009. Journal of National Cancer Institute. doi:10.1093/jnci/djp467. (Short summary published as "Chinese herbal products containing aristolochic acid were associated with urinary tract cancer" in "HemOnc today", page 28, dated 2010-01-25.)
  • Mills, Simon & Bone, Kerry (2005). “Aristolochic Acid Nephropathy”. The essential guide to herbal safety. Elsevier Health Sciences. tr. 15. ISBN 978-0-443-07171-3. 
  • Wing-Tat Poon, Chi-Kong Lai, Albert Yan-Wo Chan, 2007. "Aristolochic Acid Nephropathy: The Hong Kong Perspective." Hong Kong Journal of Nephrology, 9(1):7-14.
420031-axit-aristolochic-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)