User Tools

Site Tools


422431-chim-t-m-g-i-la-gi

Chim tầm gửi (danh pháp hai phần: Dicaeum hirundinaceum) là một loài chim lá thuộc chi Dicaeum trong họ Chim sâu. Đây là loài bản địa của Úc (mặc dù không hiện diện ở Tasmania và các vùng sa mạc khô hạn nhất), và phía đông đảo Maluku Indonesia biển Arafura giữa Australia và New Guinea. Chúng phải sinh sống ở nơi có cây và bụi cây, để có thể xây dựng tổ. Chim ăn nhiều loại thức ăn khác nhau như là trái dâu và các loại các loại côn trùng[2]. Phân tích di truyền của DNA ty thể của 70% của loài chim này cho thấy nó và chim sâu mũ đỏ (D. geelvinkianum) có quan hệ tương đối gần nhất của nhau[3].

  • del Hoyo, J. et al., eds. (2008). Handbook of the Birds of the World 13: 388. ISBN 978-84-96553-45-3
  • Nyária, Árpád S.; Peterson, A. Townsend; Rice, Nathan H.; Moyle, Robert G. (2009). “Phylogenetic relationships of flowerpeckers (Aves: Dicaeidae): Novel insights into the evolution of a tropical passerine clade”. Molecular Phylogenetics and Evolution 53 (3): 613–19. PMID 19576993. doi:10.1016/j.ympev.2009.06.014. 
  • Reid, Nick (Published Online: 28 Jul 2006). “Mutualistic interdependence between mistletoes (Amyema quandang), and spiny-cheeked honeyeaters and mistletoebirds in an arid woodland”. Austral Ecology (Ecological Society of Australia) 15 (2): 175–190. doi:10.1111/j.1442-9993.1990.tb01526.x. 
  • Colin Harrison & Alan Greensmith: Vögel. Dorling Kindersly Limited, London 1993,2000, ISBN 3-831-00785-3
  • Bryan Richard: Vögel. Parragon, Bath, ISBN 1-405-45506-3
422431-chim-t-m-g-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)