User Tools

Site Tools


422931-anagraphis-minima-la-gi

Anagraphis minima là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anagraphis. Anagraphis minima được Ludovico di Caporiacco miêu tả năm 1947.

422931-anagraphis-minima-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)