User Tools

Site Tools


423031-battalus-spinipes-la-gi

Battalus spinipes là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Battalus. Battalus spinipes được miêu tả năm 1878 bởi Karsch.

423031-battalus-spinipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)