User Tools

Site Tools


424331-anagraphis-pallens-la-gi

Anagraphis pallens là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anagraphis. Anagraphis pallens được Eugène Simon miêu tả năm 1893.

424331-anagraphis-pallens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)