User Tools

Site Tools


424431-benoitodes-caheni-la-gi

Benoitodes caheni là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Benoitodes. Benoitodes caheni được miêu tả năm 1977 bởi Benoit.

424431-benoitodes-caheni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)