User Tools

Site Tools


425831-anagraphis-pallida-la-gi

Anagraphis pallida là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anagraphis. Anagraphis pallida được miêu tả năm 1940 bởi Hadjissarantos.

425831-anagraphis-pallida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)