User Tools

Site Tools


427531-anagraphis-pluridentata-la-gi

Anagraphis pluridentata là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anagraphis. Anagraphis pluridentata được Eugène Simon miêu tả năm 1897.

427531-anagraphis-pluridentata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)