User Tools

Site Tools


429131-anagraphis-pori-la-gi

Anagraphis pori là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chĩa về phia sau.

Loài này thuộc chi Anagraphis. Anagraphis pori được Gershom Levy miêu tả năm 1999.

429131-anagraphis-pori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)