User Tools

Site Tools


429331-berinda-aegilia-la-gi

Berinda aegilia là một loài nhện trong họ Gnaphosidae.[1] Loài này săn mồi ban đêm trong khi ban ngày thì ẩn mình dưới các tảng đá và lá cây. Cơ thể chúng có hình oval, hẹp và chỉa về phia sau.

Loài này thuộc chi Berinda. Berinda aegilia được miêu tả năm 2002 bởi Chatzaki.

429331-berinda-aegilia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)