User Tools

Site Tools


432031-baltimore-la-gi

Cảng Baltimore ban ngày
Vị trí của Baltimore, Maryland

Baltimore là một thành phố độc lập thuộc tiểu bang Maryland, bờ biển phía Đông Hoa Kỳ. Năm 2005, dân số của Baltimore là 641.943 và vùng đô thị Baltimore là 2,6 triệu. Baltimore là thành phố lớn nhất tiểu bang Maryland và là trung tâm công nghiệp và văn hóa lớn của tiểu bang này.

432031-baltimore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)